Informacións de interese

Informacións de interese

Manual de boas prácticas en Puntos de Encontro Familiar En 2021 publicouse o Manual de boas prácticas en Puntos de Encontro Familiar, que quere constituír unha ferramenta práctica con un obxectivo xeral: clarificar e compartir estratexias e accións que resultan...
Colaboracións da Sección

Colaboracións da Sección

A Sección está representada no Consello de Redacción de Cadernos da Psicoloxía. Na última reunión que tivo lugar o 23 de febreiro informóusenos de que a partir de agora a revista terá un formato de páxina web na que se incorporará un formato de foro no que se poidan...

Material psicométrico

A Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG levou a cabo a merca de material psicométrico especialmente orientado á avaliación forense para o uso de todos e todas os membros da Sección. Material que estará a disposición previa solicitude na biblioteca do...