Grupos

Información Elaborada polo Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE).

Formación en conduta suicida

Formación en conduta suicida

Desde o ano 2018 vimos asistindo a unha tendencia ascendente nas condutas suicidas na nosa Comunidade Autónoma. Os últimos datos publicados polo Instituto de Medicina...