Seccións

Proclamación definitiva de resultados eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG
Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica

En cumprimento do disposto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía Xurídica, comunícase aos membros da Sección os resultados do proceso electoral:

Con data 5 de xullo de 2024, a Comisión Electoral procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

MARÍA DOLORES SEIJO MARTÍNEZ (G-2035) presidenta
M. MILAGROS MARTÍNEZ GARCÍA (G-1536)vicepresidenta
CONCEPCIÓN FERNÁNDEZ MARTÍNEZ (G-4778)secretaria
MARÍA ALBA SOUSA GONZÁLEZ (G-4041)tesoureira
MANUEL VILARIÑO VÁZQUEZ (G-3485)vogal
RICARDO FANDIÑO PASCUAL (G-1955)vogal
NURIA GONZÁLEZ LOIS (G-1578), vogal
LUCÍA MONROY FERNÁNDEZ (G-4906), vogal
RAMÓN LÓPEZ IGLESIAS (G-6736) , vogal

Spread the love
Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica
Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía Xurídica