Sabías que…?

Sabías que…?

Sabías que o artigo 17 é de grande importancia na competencia profesional do/a psicólogo/a? O artigo 17 do Código Deontolóxico de Psicólogos e Psicólogas de Galicia enfatiza a importancia da autoridade profesional do/a psicólogo/a, que se basea na súa capacitación e...
Sabias que?

Sabias que?

Sabias que? O artigo 551 do Código Deontolóxico da Psicoloxía (CD), do mesmo xeito que o Código da Asociación de Psicoloxía Americana2 (APA) e demais asociacións, fai referencia ao deber do/a psicólogo/a de informar con antelación ao cliente acerca da contía dos...
Sabias que?

Sabias que?

Sabías que… os artigos 39 a 49  do Código Deontolóxico son de máxima importancia á hora de recabar e manexar información dos clientes? Sabías que…? Se recibes a un cliente ten en conta que debes solicitar só a información unicamente necesaria para o desempeño do...
Sabías que?

Sabías que?

O Artigo 29 do noso Código Deontolóxico advirte que non nos debemos “prestar a situacións confusas nas que o noso papel sexa equívoco ou confuso”, algo que ocorre con relativa frecuencia no transcurso do noso traballo:  atendemos a un familiar (amigo, veciño,  fillo...
Sabías que…

Sabías que…

Nos informes é imprescindible que te identifiques cos teus datos (nome e apelidos), co teu número de colexiación e que os asines? Debes recoller o obxecto do informe ao principio deste, as técnicas de valoración (metodoloxía) empregada e deixar constancia de quen...