Sabias qué?

Sabias qué?

Sabías qué ? O Artigo 25 do noso Código Deontolóxico obríganos a todos os e as profesionais a obter o consentimento informado dos nosos pacientes e usuarios e usuarias. Cando atendemos a menores debemos poñer un especial coidado á hora de solicitar o devandito...
Sabías que…?

Sabías que…?

Sabías que o artigo 17 é de grande importancia na competencia profesional do/a psicólogo/a? O artigo 17 do Código Deontolóxico de Psicólogos e Psicólogas de Galicia enfatiza a importancia da autoridade profesional do/a psicólogo/a, que se basea na súa capacitación e...
Sabias que?

Sabias que?

Sabias que? O artigo 551 do Código Deontolóxico da Psicoloxía (CD), do mesmo xeito que o Código da Asociación de Psicoloxía Americana2 (APA) e demais asociacións, fai referencia ao deber do/a psicólogo/a de informar con antelación ao cliente acerca da contía dos...
Sabias que?

Sabias que?

Sabías que… os artigos 39 a 49  do Código Deontolóxico son de máxima importancia á hora de recabar e manexar información dos clientes? Sabías que…? Se recibes a un cliente ten en conta que debes solicitar só a información unicamente necesaria para o desempeño do...
Sabías que?

Sabías que?

O Artigo 29 do noso Código Deontolóxico advirte que non nos debemos “prestar a situacións confusas nas que o noso papel sexa equívoco ou confuso”, algo que ocorre con relativa frecuencia no transcurso do noso traballo:  atendemos a un familiar (amigo, veciño,  fillo...