Comisións

Sabias que?
Comisión de Ética e Deontoloxía

Sabias que?

O artigo 551 do Código Deontolóxico da Psicoloxía (CD), do mesmo xeito que o Código da Asociación de Psicoloxía Americana2 (APA) e demais asociacións, fai referencia ao deber do/a psicólogo/a de informar con antelación ao cliente acerca da contía dos honorarios que vai cobrar.

Lembra que,

Isto inclúe, non soamente canto van custar as consultas, se non canto vai custar un informe no caso de que o solicite, especificando se hai diferenzas no prezo en función do tipo de informe, e calquera outro tipo de servizo que se requira.

En resumo,

O/A cliente debe coñecer de antemán canto lle van a custar todos os servizos que solicita para así poder tomar unha decisión.

 


1. Artigo 55: No exercicio libre da profesion o/a Psicólogo/a informará previamente ao cliente sobre á contía dos honorarios polos seus actos profesionais.
2. Principios éticos e código de conducta APA: 6.04 Honorarios e acordos financieiros. (a) Tan pronto como sexa posible nunha relación profesional ou científica, os/as psicólogos/as e os/as destinatarios/as de servizo psicolóxicos chegan a un acordo que especifique a retribución e a forma de pago.

Spread the love
Comisión de Ética e Deontoloxía
Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG