Comisións

Sabías que…?
Comisión de Ética e Deontoloxía

Sabías que o artigo 17 é de grande importancia na competencia profesional do/a psicólogo/a?

O artigo 17 do Código Deontolóxico de Psicólogos e Psicólogas de Galicia enfatiza a importancia da autoridade profesional do/a psicólogo/a, que se basea na súa capacitación e cualificación para levar a cabo as súas tarefas.

Sabías que…?

Para exercer axeitadamente o seu labor, o/a psicólogo/a debe estar preparado/a e especializado/a no uso de métodos, instrumentos, técnicas e procedementos que sexan axeitados para o seu traballo.

Sabías que…?
Este profesional tamén ten responsabilidade de manterse actualizado /a de maneira continua para mellorar a súa competencia profesional. A formación continua é esencial para adaptarse aos avances e cambios na psicoloxía e garantir un servizo de calidade aos seus clientes.

Sabías que…?
Ademais, o artigo pon énfase na importancia de recoñecer os límites da competencia do/a psicólogo/a. Iso significa que debe ser consciente das súas fortalezas e debilidades e non asumir tarefas ou aplicar técnicas para as cales non estea debidamente preparado/a. É esencial que o/a psicólogo/a sexa honesto consigo mesmo/a e cos seus clientes sobre que tipo de intervencións pode realizar de maneira efectiva.

Spread the love
Comisión de Ética e Deontoloxía
Comisión de Ética e Deontoloxía do COPG