Sabias qué?

Sabias qué?

Sabías qué ? O Artigo 25 do noso Código Deontolóxico obríganos a todos os e as profesionais a obter o consentimento informado dos nosos pacientes e usuarios e usuarias. Cando atendemos a menores debemos poñer un especial coidado á hora de solicitar o devandito...