Grupos

Sesións técnicas: Intervención en crises suicidas
Sesións técnicas: Intervención en crises suicidas

Durante os meses de abril, maio e xuño, o Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, realizou tres sesións técnicas coa psicóloga experta en emerxenicas e con ampla experiencia en abordaxe da conduta suicida, Teresa Pacheco Tabuenca.

Ao longo destas tres sesións fíxose unha revisión das habiliades e técnicas de manexo con persoas en crise suicida e reflexionouse sobre diferentes formas de actuar e identificar barreiras ou facilitadores. Ademáis proporcionáronse as claves para guiar as intervencións dos profesionais da psicoloxía de emerxencias ante as emerxencias por crises suicidas.

Spread the love
Sesións técnicas: Intervención en crises suicidas
Sesións técnicas: Intervención en crises suicidas