Grupos

Reunión das Xefas de Garda

O sábado 5 de febreiro celebrouse a reunión anual das Xefas de Garda do Grupo de Intervención Psicolóxica en Catástrofes e Emerxencias (GIPCE) en formato online. Nesta reunión informouse das actualizacións nos materiais de garda e nos listados de intervinientes do GIPE.

Ademais abordáronse as dificultades atopadas na coordinación das intervencións ao longo do ano 2021, así como propostas de mellora e boas prácticas nas intervencións.

Spread the love
GIPCE