Destacado

Reunión con ATA - Galicia
Reunión coa Asociación de Traballadores Autónomos de Galicia

O 20 de marzo celebrouse na sede do Colexio Oficial de Psicoloxía unha reunión coa Asociación de Traballadores Autónomos de Galicia (ATA -Galicia), na que este organismo presentou os seus servizos de interese para as persoas profesionais autónomas colexiadas.

Participaron na reunión, Mª Carmen Gonzalez Hermo e Ana Mª Núñez Rubines, vicesecretaria e vogal da Xunta de Goberno do COPG e Rafael Granados Guillén, vogal da Xunta Directiva de ATA – Galicia.

De acordo co convenio de colaboración asinado entre a Asociación de Traballadores Autónomos de Galicia (ATA – Galicia) e o Consejo General de la Psicología, as persoas colexiadas autónomas teñen a súa disposición asesoramento nos temas xurídicas, fiscais, económicos e laborais que lles competen como autónomas, ademais de consideralas como socias de ATA a efectos de desfrutar das vantaxes preferentes que esta condición supon.

De esquerda a dereita: Ana Mª Núñez, Mª Carmen González e Rafael Granados

De esquerda a dereita: Ana Mª Núñez, Mª Carmen González e Rafael Granados

 

 

 

Spread the love