Comisións

O COPG está presente en Madrid colaborando coa campaña de sensibilización sobre a atención á saúde mental posta en marcha polo Consejo General de la Psicología
Presentación da Campaña "Tenemos que hablar de esto"

O 11 de maio o Consejo General de la Psicología de España presenta na praza de Pedro Zerolo (Madrid) a súa campaña «Tenemos que hablar de esto», co obxectivo de chamar a atención e concienciar sobre a necesidade de que se ofrezan recursos para atender problemas de saúde mental con urxencia e de que se garanta que usuarios e usuarias son atendidas pro profesionais cualificados, con competencias e que lles ofrezan garantías.

 

Mª Rosa Álvarez, decana do COPG, na presentación da Campaña "Tenemos que hablar de esto"

Mª Rosa Álvarez, decana do COPG, na presentación da Campaña «Tenemos que hablar de esto»

A decana do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia, Mª Rosa Álvarez Prada está presentando a campaña, xunto con membros do Consejo General de la Psicología e outros Colexio Oficiais de Psicoloxía de España, onde se contará cun espazo para a que a cidadanía que queira, poida achegarse a preguntar e resolver algunhas dúbidas sobre a saúde mental e a atención psicolóxica.

Segundo o último informe do Instituto de Medicina Legal de Galicia, correspondente ao ano 2021, morreron por suicidio 331 persoas dos 901 falecementos que investigaron. Esta cifra aumentou un 7,8% en comparación co ano 2020 e un 4,8% con respecto ao 2019, sendo A Coruña a provincia que máis suicidios rexistrou desde o 2012. Por outra banda, as dúas grandes demandas da profesión, a presenza de profesionais da psicoloxía nos centros educativos así como a dotación de recursos e psicólogos e psicólogas clínicas en atención primaria, continúan sen cumprirse. Isto, xunto coa falta de garantías no que respecta a accesibilidade de atención psicolóxica por parte da cidadanía supón unha grande eiva na atención á saúde mental da comunidade.

 

Mª Rosa Álvarez, decana do COPG, xunto con Francisco Santolaya, presidente do Consejo General de la Psicología

Mª Rosa Álvarez, decana do COPG, xunto con Francisco Santolaya, presidente do Consejo General de la Psicología

Tendo en conta estas cifras con respecto a saúde mental dentro da comunidade e no resto do Estado, o Consejo General de la Psicología (COP) pon en marcha esta campaña na que se tratarán temas de saúde mental, autoimaxen, ansiedade e depresión, benestar no traballo e a importancia que supón poñerse en mans de profesionais colexiados.

O Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia (COPG) estará colaborando ao longo do 2023 con esta campaña, a través da cal se lanzarán diferentes accións de comunicación poñendo enriba da mesa os números sobre saúde mental e a necesidade de contar con profesionais titulados e colexiados que poidan enfrontalos.

Galicia conta con máis de 3.600 psicólogos e psicólogas colexiadas no COPG, mais a alta demanda xerada tras a pandemia, xunto cos conflitos armados, a precariedade económica e a maior toma de conciencia sobre a propia saúde, fixo que proliferaran ofertas de atención e desenvolvemento persoal que prometen axudar con ferramentas non avaladas pola evidencia científica. Isto supón un grave risco para a saúde das persoas e, polo tanto, da saúde pública, posto que son servizos realizados por persoas que non contan coas competencias esixidas polas autoridades sanitarias para atender estes problemas e situacións.

Os diferentes materiais da campaña serán distribuídos a través da web do Consejo General de la Psicología desde o 11 de maio: www.cop.es/tenemosquehablardeesto.

Así mesmo, o xornal 20 minutos lanzou un especial adicado á campaña que se pode ver no seguinte enlace.

 

Spread the love
Presentación da Campaña "Tenemos que hablar de esto"
Presentación da Campaña "Tenemos que hablar de esto"