Seccións

Nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do COPG
Foto de arquivo. Reunión PTO

Con data 9 de xaneiro de 2023, a Comisión Electoral do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia procedeu á proclamación definitiva da nova Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía do Traballo e das Organizacións do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia coa composición que de seguido se detalla:

Carlos Montes PIñeiro, (G-03367), presidente
José Ortuño Vilurbina (G-01965), vicepresidente
Ana María Entenza Vidal (G-02663), secretaria
Antonio Esteban Fuertes Saavedra (G-05630), tesoureiro
Antía Blanco Espiñeira (G-05446), vogal
Julio González Moranderia (G-01276), vogal
Paloma Rodríguez Puime (G-06303), vogal
Noelia Turnes Boquete (G-06577), vogal
José Luis Domínguez Rey (G-00136), vogal

 

Spread the love
Foto de arquivo. Reunión PTO
Foto de arquivo. Reunión PTO