Seccións

Material psicométrico

A Sección de Psicoloxía Xurídica do COPG levou a cabo a merca de material psicométrico especialmente orientado á avaliación forense para o uso de todos e todas os membros da Sección. Material que estará a disposición previa solicitude na biblioteca do COPG.

Spread the love