Seccións

Grupo de Traballo sobre Interculturalidade
Pilar Canosa Raña, coordinadora do Grupo de Traballo de Interculturalidade

A Sección de Psicoloxía da Intervención Social acaba de crear o Grupo de Traballo sobre Interculturalidade. Coordinado por M. Pilar Canosa Raña, a finalidade é tratar de eliminar barreras comunicativas, en un contexto de diferencias culturais significativas, para facilitar a narración e comprensión integral do relato, a fin de satisfacer as necesidades da persoa migrante e o seu benestar psicolóxico.

O obxectivo do grupo é afondar en lograr unha competencia intercultural que dote aos e ás profesionais da psicoloxía de recursos comunicativos e relacións eficaces para facilitar o proceso de adaptación da persoa migrada. Sensibilizar e convertirnos en axentes de cambio social.

Spread the love
Pilar Canosa Raña, coordinadora do Grupo de Traballo de Interculturalidade
M. Pilar Canosa Raña, coordinadora do Grupo de Traballo de Interculturalidade