Seccións

Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social
Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social

En cumprimento do previsto no Regulamento de Réxime Interior da Sección de Psicoloxía da Intervención Social do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e atendendo á finalización do período de goberno para o que foi elixida no ano 2019, a Xunta Directiva, na súa reunión de 8 de febreiro de 2023, decidiu convocar Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención social do COPG.

A data da Xornada Electoral será o Sábado, 7 de outubro de 2023 e o proceso para a elección dos órganos de goberno citados desenvolverase de acordo co calendario axunto e as normas previstas no Regulamento de Réxime Interior da Sección, no Regulamento Marco das Seccións Profesionais e nos Estatutos do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia.

Co obxecto de supervisar o proceso, constitúese a Comisión Electoral que estará formada polo presidente, a secretaria e unha vogal da Comisión de Ética e Deontoloxía.

Convocatoria de eleccións
Calendario
Normas de voto

Spread the love
Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social
Eleccións á Xunta Directiva da Sección de Psicoloxía da Intervención Social