Destacado

8 de marzo. Día Internacional da Muller
Declaración Institucional do Día Internacional da Muller. 8 de marzo

«Un mundo onde sexamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente libres». Rosa Luxemburgo.

 

Con motivo do 8 de marzo, Día Internacional da Muller, desde o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia e o Consejo General de la Psicología de España realizouse o seguinte comunicado:

Nestes días falamos sobre a igualdade real, as distintas brechas que seguen afectando as mulleres e os medios para superalas. Todo iso, enmarcado nun inicio de ano tráxico, no que foron asasinadas 10 mulleres, deixando a 14 nenos, nenas e adolescentes orfos. A prevención e a sensibilización son determinantes á hora de alcanzar a igualdade real. Por iso, este 8 de marzo, Día Internacional da Muller, o Colexio Oficail de Psicoloxía de Galicia e o Consejo General de la Psicología pon o foco na implantación de accións de prevención dirixidas ás xeracións máis novas, que permitan corrixir as históricas desigualdades entre homes e mulleres.

É innegable que se produciron poderosos avances en materia de igualdade no noso país, pero a corrente transformadora está a frear, cando non retrocedendo. Segundo datos de distintos estudos recentes do Centro Reina Sofía de Adolescencia e Mocidade, a porcentaxe de homes novos (de 15 a 29 anos) que se consideran feministas diminuíu desde un 37,3% a un 32,8% entre 2019 e 2021. Un de cada cinco cre que a violencia de xénero non existe ou que é un invento ideolóxico, e un de cada dez nega as desigualdades de xénero.

Así mesmo, un de cada dez homes novos asegura que “ser un home de verdade” supón que debe ter a última palabra. É a mesma proporción que vive a masculinidade dunha maneira aliñada coas ideas máis machistas que xustifican o uso de violencia ou a prostitución. Estas mesmas investigacións sinalan que a mocidade que se identifica coa masculinidade hexemónica tradicional presenta peores indicadores de saúde mental, manifesta menores niveis de felicidade e experimenta unha maior presión social.

Moitos mozos cuestiónanse aspectos da masculinidade máis tradicional, pero requírese de accións específicas, profesionais e transversais para acompañalos neste proceso. É imprescindible concienciar sobre a realidade das violencias machistas, as súas manifestacións e as súas consecuencias, unha problemática grave que afecta tamén a moitas adolescentes. Porque do mesmo xeito que falamos da necesidade de deconstruir os prexuízos e estereotipos machistas, é necesario construír diferentes modelos de relacionarnos, combater o negacionismo da violencia de xénero, fomentar actitudes e condutas máis respectuosas e libres de violencia.

Nesta importante tarefa, a socialización en igualdade desde a infancia permitirá desterrar os roles, estereotipos e prexuízos de xénero, construcións sociais que sustentan a desigualdade e as súas repercusións. Pero ademais da familia, outro importante axente socializador son os centros educativos. A coeducación, é dicir, a educación en igualdade para evitar as discriminacións ou desigualdades por motivo de xénero, é esencial para desmontar as bases da desigualdade no principal contexto no que se relacionan os nenos, nenas e adolescentes, as súas escolas, colexios e institutos.

É necesario investir en prevención a través dos recursos e instrumentos de educación e socialización co fin de eliminar os comportamentos e actitudes sexistas en todas as etapas educativas. Apostando pola figura do psicólogo ou a psicóloga educativa como a ideal para desenvolver este labor nos centros escolares, no que se aborden aspectos como a educación sexual e emocional, a igualdade, a prevención e intervención en violencia de xénero, etc. Porque só educando en igualdade desde a infancia conseguiremos superar o machismo na sociedade.

 

 

Spread the love