Cursos, Xornadas e Congresos

VINDEIRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA

Servizo de información de interese para os colexiados e as colexiadas

O COPG non asume –agás nos casos en que sexa o organizador– nin o contido nin a metodoloxía dos cursos que se relacionan nesta Circular.

Pódense consultar os cursos, as xornadas e os congresos que non organiza o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia no apartado de formación externa na seguinte ligazón da páxina web do COPG: https://copgalicia.gal/actividades/externas

VINDEIRAS ACTIVIDADES FORMATIVAS DO COLEXIO OFICIAL DE PSICOLOXÍA DE GALICIA

Servizo de información de interese para os colexiados e as colexiadas

O COPG non asume –agás nos casos en que sexa o organizador– nin o contido nin a metodoloxía dos cursos que se relacionan nesta Circular.

Pódense consultar os cursos, as xornadas e os congresos que non organiza o Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia no apartado de formación externa na seguinte ligazón da páxina web do COPG: https://copgalicia.gal/actividades/externas

XORNADA DE PRÁCTICA EN SILENCIO (Só para as persoas participantes na 1ª e 2ª edición do Programa de Mindfulness e Compaixón)

Data: 09/04/2022

Modalidade: online

Organiza: Espazo de Autocoidado.

Máis información

FALAMOS “PROGRAMAS PSICOEDUCATIVOS EN COMPAIXÓN”

Data: 07/04/2022

Modalidade: online

Organiza: Vogalía de formación do COPG.

Máis información

OBRADOIRO “DETECCIÓN E INTERVENCIÓN EN CASOS DE RACISMO E XENOFOBIA”

Data: 30/03/2022

Modalidade: online

Organiza: Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG.

Máis información

OBRADOIRO “MIGRACIÓN: CONFIDENCIAS SOBRE EXPERIENCIAS VIVIDAS”

Data: 22/03/2022

Modalidade: online

Organiza: Sección de Psicoloxía da Intervención Social do COPG.

Máis información