Comisións

Cuestionario «Hábitos saudables en persoas xóvenes con DT1 en Galicia»
Cartaz Proxecto Diabete Tipo I

Desde a Comisión Intersectorial de Psicoloxía do Deporte do Colexio Oficial de Psicoloxía de Galicia estivemos traballando xunto co Colexio Oficial de Licenciados en Educación Física e Ciencias da Actividade Física e do Deporte de Galicia (COLEF), o Colegio Oficial de Dietistas-Nutricionistas de Galicia (CODINUGAL), a Asociación ANEDIA e a Universidade de Vigo, no deseño dun cuestionario que sirva para coñecer os hábitos saudables entre a mocidade galega do diabetis tipo I.

A finalidade deste estudo é obter datos que sirvan de base para a elaboración dunha guía de recomendacións e hábitos saudables para os e as menores con diabetis tipo I.

Se estás dentro deste grupo de poboación ou eres a persoa coidadora principal dun menor con Diabetes Tipo I, podes participar neste estudio premendo no seguinte enlace.

Spread the love
Cartaz Proxecto Diabete Tipo I
Cartaz Proxecto Diabete Tipo I