Seccións

Colaboracións da Sección

A Sección está representada no Consello de Redacción de Cadernos da Psicoloxía. Na última reunión que tivo lugar o 23 de febreiro informóusenos de que a partir de agora a revista terá un formato de páxina web na que se incorporará un formato de foro no que se poidan debater os artigos publicados. Contemporizará artigos de expertos e artigos abertos a reflexión sobre as seccións ou grupos de traballo. Posto que o asunto principal do vindeiro número será a Saúde Mental e a Lei, desde a Sección propoñemos varios temas a colaborar: a saúde mental e o delito, a saúde mental como dereito, reflexións no torno e se se cumplise dereito, a saúde mental nos xulgados de menores, a saúde mental nos procesos de familia, resposta legal axeitada?, e a violencia extrema en menores.

 

Spread the love