Grupos

A acreditación Nacional de experto/a en Psicoloxía do Tráfico

O 25 de febreiro celebrouse a primeira reunión da Comisión Nacional de Acreditación de Tráfico, quedando acreditadas dúas compañeiras para constituír a COVA (Comisión Autonómica de Valoración) en Galicia. Así pois animamos a todas e todos os compañeiros da área de Tráfico e da Seguridade a presentar xa as súa solicitudes para acreditarse pola vía extraordinaria transitoria (150 horas de formación fronte ás 400 horas pola vía ordinaria)

O prazo pola vía transitoria remata o 11 de maio de 2022.

Spread the love